Промоционален сайт игра за регистраця на касови бонове

Промоционален сайт игра за регистраця на касови бонове за Кармела. Създаване и интеграция на рандомизиращ алгоритъм за управление на играта и определяне на печеливши

Интеграция на QALISTIC CMS.

ClientSofStock | Lavazza
Business areaCoffee | Food industry
Used technologiesPHP, MySQL, Ajax, JavaScript
CategoryCustom built websites
Visit project at
https://lavazza.sofstok.com/

Контакти

  
Изпрати
+359 877 672 303 info@qalistic.com Covid-19